VISI
 
  • Menjadi Pusat Sumber Pendidikan yang terbaik untuk Menjana budaya ilmu dan pengetahuan bagi merealisasikan aspirasi MARA.

MISI

  • Menyediakan koleksi bahan bercetak dan elektronik untuk pengguna.
  • Menyediakan program kepustakawanan kepada pengguna.
  • Menggalakkan minat membaca dan mengakses maklumat.
  • Menjadi pusatpembangunan dan pembinaan koleksi yang terbaikuntuk memenuhi keperluann pengguna.
  • Memberikan panduandan khidmat nasihat kepada penggunadalam membimbing dan mengingkatkan pengetahuan.