• Memberikan perkhidamatan yang terbaik, cepat, tepat dan mesra kepada pengguna
  • Mengururskan proses sirkulasi dalam masa 3 minit
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk menggalakkan minat membaca kea rah melahirkan pengguna yang berbudaya membaca dan bermaklumat