Objektif Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:
 
  1. Menyediakan pelbagai kemudahan prasarana, perkhidmatan dan bahan koleksi, bahan bercetak dan elektronik.
  2. Menjadi pusat pembangunan intelektual dan kecemerlangan serta melatih pengguna berkemahiran mendapatkan maklumat.
  3. Menggalakkan tabiat belajar dan membaca dikalangan pengguna.