• Mewujudkan koleksi yang komprehensif dan berkualiti bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran
  • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang kondusif untuk pengguna perpustakaan
  • Mempromosi aktiviti galak guna perpustakaan dalam kalangan warga KPMBP
  • Menyediakan maklumat dan rujukan yang lengkap, terbaik serta terkini bagi meningkatkan ilmu pengetahuan pengguna perpustakaan.