• Bahan Bercetak - Buku, Kamus, Modul
  • Bahan Bukan Bercetak - CD, DVD, Kaset, CD ROM
  • Terbitan Berkala - Jurnal, Majalah
  • Keratan Akhbar
  • Soalan Peperiksaan - Hardcopy & softcopy