• Memperolehi, mengumpul, memproses dan memelihara bahan sumber ilmu seiring dengan mutu perkhidmatan yang cekap.