• Menyediakan layanan mesra, cepat dan tepat.
  • Perkhidmatan pinjaman dan pemulangan bahan selesai dalam tempoh 1 minit.
  • Menyediakan persekitaran yang selesa dan ceria.
  • Mempastikan perkhidmatan diberikan memenuhi keperluan pelanggan berlandaskan prosedur sedia ada