1. Menyediakan suasana pembelajaran dan persekitaran yang harmoni.
  2. Memaksimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam sistem pengurusan dan perkhidmatan.
  3. Berusaha untuk memperolehi bahan yang bermutu dan sesuai dengan kehendak organisasi.
  4. Membantu dalam usaha melahirkan tenaga separa professional yang kreatif, berdaya saing dan bersahsiah tinggi.