• BUKU BERTANDA R-RUJUKAN DI DALAM LIBRARY SAHAJA.

 

  • KOLEKSI KERTAS PEPERIKSAAN, KOLEKSI KERATAN SURATKHABAR, MAJALAH DAN JILID MAJALAH- BERADA DI RAK RUJUKAN.

 

  • NOVEL-BERADA DI RAK NOVEL

 

  • BARANG-BARANG PERMAINAN-DI KAWASAN BERIADAH