1. Memastikan perpustakaan dibuka pada masa yang telah ditetapkan.
  2. Berusaha menambahkan kuantiti bahan bacaan yang berkualiti dan mengemaskini bahan-bahan bacaan dari semasa ke semasa.
  3. Menguruskan pinjaman dan pemulangan bahan bacaan kepada pengguna perpustakaan dalam tempoh 5 minit.
  4. Memastikan perpustakaan menyediakan ruang pembacaan yang selesa dan tersusun kemas.
  5. Penyusunan bahan-bahan bacaan di rak dengan teratur dan mengikut pengkelasan.
  6. Segala peraturan perlu dipatuhi dan jika bahan bacaan hilang,koyak dan lewat dipulangkan pengguna perpustakaan yang berkenaan akan dipertanggungjawabkan.
  7. Memberi layanan yang baik dan efisyen kepada setiap pengguna.