1. Memperoleh dan membangunkan koleksi pusat sumber yang berkualiti bertepatan dengan keperluan akademik dari masa kesemasa. 
 
2. Menyediakan perkhidmatan maklumat yang lengkap, tersusun dan terkini dalam persekitaran yang kondusif dan tenang.