1. Buku, Kamus, Akta, Jurnal & Ensaiklopedia
 
2. Majalah
 
3. Laporan Tahunan 
 
4. Keratan Akhbar
 
5. Koleksi Red Spot 
Bahan atau buku yang tidak boleh dipinjam atau dibawa keluar dari pusat sumber. Hanya dibenarkan untuk membuat rujukan di dalam pusat sumber manakala hanya staf akademik sahaja dibenarkan untuk meminjam tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan. Bahan yang dikategorikan sebagai rujukan adalah bahan yang terhad.
 
6. Soalan Peperiksaan
Koleksi ini merangkumi kertas soalan mengikut semester yang dikompil.