MISI

  • Menjadi warga IKM KL yang bermaklumat dan berilmu pengetahuan.

 

VISI

  • Menyediakan sumber maklumat dan perkhidmatan  yang bertepatan dengan keperluan dan kehendak pelanggan secara professional dan mesra dalam menyokong pengajaran pembelajaran.