• Tidak dibenarkan membuat bising dan tidur di dalam PSP
 • Pastikan pakaian anda kemas dan bersih
 • Susun beg ditempat yang disediakan
 • Dilarang duduk berduaan dengan berlainan jantina
 • Matikan telefon bimbit
 • Tidak dibenarkan/minum
 • Susun semula kerusi di tempat asal
 • Buang sampah ke dalam tong sampah
 • Kemaskan bahan bacaan selepas digunakan
 • Tidak dibenarkan merosakkan harta benda dan bahan bacaan 
 • Tidak dibenarkan mengubah kedudukan peralatan sedia ada
 • Tidak dibenarkan membawa keluar bahan bacaan dan harta benda PSP tanpa kebenaran