MISI

  • Menyediakan maklumat serta kemudahan terkini bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran untuk kecemerlangan teknikal dan akademik.

VISI

  • Menjadi pusat maklumat teknikal dan akademik bagi generasi berinovasi dan bersahsiah.