VISI
Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.
 
MISI
Meneraju pendidikan teknikal dan vokasional dalam melahirkan modal insan global yang berintegriti, kompeten dan berinovasi serta berpotensi menjadi teknousahawan