Dengan penuh rasa tanggungjawab kami beriltizam untuk : 
 
1. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang berkualiti, tepat, efisien, mesra dan terkini. 
 
2. Memastikan pelanggan diberi layanan terbaik dalam proses pinjaman, pemulangan dan pembaharuan bahan. 
 
3. Menyusun koleksi perpustakaan secara sistematik 2 kali sehari bagi memudahkan pengguna mengakses bahan. 
 
4. Membantu pengguna mendapatkan bahan yang tiada dalam koleksi perpustakaan melalui perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dan pembelian bahan baru. 
 
5. Komited dan positif terhadap sebarang usaha yang boleh menyumbang kepada kemajuan dan kecemerlangan perkhidmatan perpustakaan.