Kemudahan

 
Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh PSP bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran adalah :- 
 
 1. Kaunter perkhidmatan PSP
 2. Open Library
 3. Makmal Multimedia
 4. Bilik Tayangan
 5. Bilik Perbincangan
 6. Anjung Budiman
 7. Ruangan bacaan red spot / rujukan (tingkat bawah)
 8. Ruangan bacaan terbuka (tingkat atas)
 9. Sudut sistem katalog pencarian bahan
 10. Sudut bacaan ringan
 11. Kemudahan internet

 

Perkhidmatan yang terdapat di PSP :-
 1. Perkhidmatan pinjaman dan pemulangan
 2. Perkhidmatan tempahan
 3. Perkhidmatan pembaharuan pinjaman
 4. Perkhidmatan khidmat nasihat koleksi PSP
 5. Perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan
 6. Perkhidmatan mencetak (berbayar)
 7. Perkhidmatan mengimbas (scan)
 8. Sistem pencarian bahan PSP
 9. Perkhidmatan pinjaman bahan audio visual