1. MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KAUNTER YANG MESRA PENGGUNA, CEKAP DAN BERHEMAH KEPADA PENGGUNA YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN.
  2. MENGURUSKAN PROSES PINJAMAN DAN PEMULANGAN BUKU /KOLEKSI PERPUSTAKAAN SERTA MERTA APABILA DIPERLUKAN.
  3. MENDAPATKAN MAKLUMAT ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN OLEH PENGGUNA DALAM MASA 2 (DUA) HARI BEKERJA.
  4. MEMAKLUMKAN STATUS BAHAN YANG DICARI ATAU DIPERLUKAN OLEH PENGGUNA DALAM MASA 2 (DUA) HARI BEKERJA.
  5. MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI, TEPAT, EFISYEN, MESRA DAN TERKINI.