BIL JENIS KEMUDAHAN KUANTITI PERALATAN
1 Bilik Bincang 2 unit
 • Kapasiti 10 untuk 1 bilik
 • Set sofa
 • Mejabincanguntuk 6 orang
 • White board
2 Makmal Komputer 2 unit
 • Bilangan PC sebanyak 22 buah
 • Ada kemudahan internet
 • LCD 1 unit
 • White board 1 unit
3 Bilik Tayangan 1 unit
 • Televisyen 1 unit
 • Flip chair/20 unit
 • set karpet 2 unit
 • LCD
 • White Board