1. Menyediakan koleksi yang bermutu dan berkualiti kepada pengguna perpustakaan.
  2. Menyediakan perkhidmatan maklumat yang berkualiti kepada pengguna perpustakaan.
  3. Menyediakan prasarana yang lengkap dan sempurna kepada pengguna perpustakaan.