1. Menyediakan layanan mesra, cepat dan tepat.

2. Perkhidmatan peminjaman dan pemulangan bahan selesai dalam tempoh 1 minit. 

3. Menyediakan persekitaran yang selesa dan ceria.

4. Memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi keperluan pelanggan berlandaskan prosedur sedia ada.