SYARAT KEAHLIAN PUSAT SUMBER IKMSP
 
 1. Keahlian terbuka kepada semua Pelajar dan Staf Institut Kemahiran MARA Sungai Petani Kedah.
 2. Setiap permohonan mesti disertai dengan 2 keping gambar berukuran pasport yang tertulis di belakangnya nama dan nombor kad pengenalan.
 3. Mengisi Borang Permohonan Menjadi Ahli Pusat Sumber.
 4. Seseorang ahli akan diberi sekeping kad pinjaman / keahlian pusat sumber.
 5. Kad keahlian tidak boleh ditukar milik.
 6. Kad keahlian ini hendaklah ditunjukkan semasa berurusan dengan kaunter sirkulasi.
 7. Bayaran RM5.00 berserta sekeping gambar bersaiz pasport akan dikenakan kepada ahli yang memohon kad baru bagi menggantikan kad yang hilang.
 8. Jumlah naskhah buku yang dibenarkan pinjam oleh pelajar ialah 3 naskhah dalam tempoh 14 hari dan bagi staf / pensyarah 3 naskhah maksimum 30 hari.
 9. Sumbangan untuk tabung Pusat Sumber atau khidmat masyarakat bagi pelajar atau staf atas kelewatan memulangkan buku .
 10. Pelajar dan staf boleh membuat permohonan penyambungahn tarikh pinjaman buku sehingga 14hari.
 11. Peminjam diminta menggantikan buku yang hilang dengan buku baru yang sama atau membayar harga buku berkenaan beserta denda kehilangan buku RM10.00 kepada Pusat Sumber.
 
PERATURAN PUSAT SUMBER IKMSP
 
 1. Pengguna diwajibkan memakai kad pelajar / staf semasa berada di dalam pusat  sumber
 2. Keahlian tidak boleh ditukarmilik
 3. Dilarang membawa masuk beg, bungkusan dan payung ke dalam pusat sumber. Sila simpan di rak penyimpanan yang disediakan.
 4. Pengguna diwajibkan berpakaian kemas dan sopan semasa berada di dalam pusat sumber. Pelajar mesti mematuhi Peraturan Pakaian Pelajar yang dikuatkuasakan oleh Unit Hal Ehwal Pelajar.
 5. Semua bahan yang dibawa keluar mesti ditunjukkan kepada staf pusat sumber di kaunter.
 6. Pengguna mesti berkelakuan baik, sopan.
 7. Makanan ringan dan minuman ringan dibenarkan dalam kawasan yang dibenarkan sahaja ( Café Corner) pusat sumber.
 8. Dilarang berbuat bising dan mengganggu ketenteraman dalam pusat sumber, Pengguna akan diarahkan keluar jika berbuat demikian.
 9. Dilarang menggunakan dan mengecas telefon bimbit semasa berada di dalam pusat sumber. Pengguna dikehendaki menukar ke mod senyap dan keluar dari pusat sumber untuk menjawab panggilan.
 10. Dilarang mengalih perabot atau menyalahgunakannya
 11. Dilarang membuang sampah di dalam atau di luar pusat sumber
 12. Pengguna yang hendak membuat salinan bahan hendahlah bertanggungjawab sepenuhnya perkara-perkara yang berkaitan dengan Akta Hak Cipta 1987. ( Dilampiran )
 13. Kehilangan kad pelajar/pekerja atau bahan hendaklah dilaporkan segera ke kaunter perkhidmatan.
 14. Staf pusat sumber berhak menegur dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pengguna yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
 15. Pensyarah tidak dibenarkan menjadikan pusat sumber sebagai kelas kecuali menggunakan bilik No.1 (Al-Fateh), No.2(Abu-Darda') dan No.3 (Media Room Site)
 16. Pusat sumber berhak menambah dan meminda peraturan dari semasa kesemasa.
KESALAHAN DAN DENDA
 
Kesalahan Denda
Mencuri bahan pusat sumber Gantung keahlian selama satu semester.
Mengoyak bahan pusat sumber  dengan sengaja
Mengganti bahan atau membayar harga bahan berserta wang proses sebanyak RM10.00
Menconteng bahan pusat sumber
dengan sengaja
Menghantar nama ke unit HEP untuk diambil tindakan lebih keras
Merosak atau menyalahguna kemudahan dan peralatan pusat sumber
Mengganti bahan yang sama.
Menghilangkan bahan pusat sumber Membayar harga bahan mengikut harga semasa
Menggunakan kad milik orang lain. Tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan pusat sumber.
Mengguna telefon bimbit dalam pusat sumber
Diarah keluar dari Pusat Sumber
Makan dan minum dalam pusat sumber Diarah keluar dari Pusat Sumber
Membuat bising/mengganggu ketenteraman
Diarah keluar dari pusat sumber sertamerta
Membuat sampah Denda