• Memberi perkhidmatan perpustakaan yang mudah, selesa, cepat dan berkesan kepada setiap pengguna.
  • Menggalakkan dan memupuk sifat gemar membaca dalam kalangan pelajar - pelajar dan warga IKM Sungai Petani.