• Ruangan perbincangan
  • Internet Wifi
  • Ruangan majalah
  • Ruangan kemudahan binding serta laminating
  • Ruangan membaca dan meja disediakan
  • Ruangan buku-buku teknikal dan umum