Visi
 
Menyediakan sumber maklumat dan perkhidmatan perpustakaan yang bertepatan dengan keperluan dan kehendak pelanggan secara professional dan mesra dalam menyokong dan mendukung aktiviti pengajaran pembelajaran.
 
Misi
 
Menjadi pusat kecemerlangan pembelajaran IPMA terunggul sebagai pendukung melahirkan generasi yang kompeten dalam bidang minyak dan gas.