Pegawai Pepustakaan: Pn. Sharifah Rafidah binti Wan Bagus
 
Perpustakaan 
Institut Kemahiran MARA, Bintulu
KM20, Jalan Bintulu-Sibu
97000 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-311313/317144
Faks: 086-316633