• Memberikan perkhidmatan berkualiti berlandaskan teknologi terkini.
  • Menyelenggara dan memelihara koleksisebagaikhazanahilmu yang berkualiti.
  • Menyokong usaha IKM Besut untuk melahirkan pelajar cemerlang dalam bidang yang diceburi.
  • menyediakan maklumat yang bertepatan dengan arus pendidikan masa kini.