Arahan Penggunaan Makmal Literasi
 1. 21 buah computer disediakan.
 2. Tempahan boleh dibuat terlebih dahulu dengan pihak perpustakaan atau unit teknologi maklumat.
 3. Dilarang makan atau minum di dalam bilik ini.
Arahan Penggunaan Bilik Perbincangan
 1. Bilik ini boleh digunakan selama 2 jam sahaja untuk setiap sesi perbincangan. 
 2. Dilarang makan atau minum di dalam bilik ini. 
 3. Dilarang membuat bising sehingga mengganggu pelajar lain di ruang bacaan.
 4. Bagi memudahkan segala urusan pelajar / pengguna bilik perbincangan, tempahan boleh dibuat terlebih dahulu dengan pihak perpustakaan. 
 5. Bilik ini hanya boleh digunakan lebih daripada 4 orang setiap sesi perbincangan. 
 6. Setiap kumpulan perbincangan perlu memberitahu terlebih dahulu di kaunter sebelum menggunakan bilik perbincangan. 
 7. Sila pastikan bilik ini sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan kemas. 
Arahan Penggunaan Bilik Audio Video (Tayangan)
 1. Bilik ini hanya akan dikelolakan oleh pengajar sahaja. 
 2. Bagi memudahkan segala urusan pengajar untuk proses p&p, tempahan boleh dibuat terlebih dahulu dengan pihak perpustakaan. 
 3. Dilarang makan atau minum di dalam bilik ini. 
 4. Kemudahan l cd boleh diperolehi dengan pihak unit teknologi maklumat Ikm Besut. 
 5. Sila pastikan bilik ini sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan kemas.