KEAHLIAN

 1. Keahlian adalah percuma dan tempoh sah adalah selama tiga (3) semester (satu tahun enam bulan) dari tarikh mendaftar. 
 2. Terbuka kepada semua pelajar, pensyarah dan kakitangan IKM Alor Setar Kedah. 
 3. Untuk pendaftaran, anda dikehendaki menyediakan dua (2) keping gambar dan melengkapkan Borang Ahli serta Kad Pinjaman.
 4. Setelah menjadi ahli, pengguna adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan IKM Alor Setar.

TATACARA PINJAMAN

 1. Peminjam menyerahkan buku yang hendak di pinjam kepada pegawai perpustakaan.
 2. Pegawai perpustakaan menyemak kad pinjaman dan akan merekod buku yang hendak dipinjam.
 3. Pegawai Perpustakaan akan menulis tarikh pemulangan buku di dalam buku tersebut.
 4. Buku diserahkan kepada peminjam.

TATACARA PEMULANGAN

 • PEMULANGAN BUKU MENGIKUT TARIKH YANG DITETAPKAN
 1. Peminjam memulangkan buku mengikut tarikh yang ditetapkan.
 2. Pegawai perpustakaan menyemak kad pinjaman, tarikh pemulangan dan memastikan buku dalam keadaan baik.
 3. Pegawai perpustakaan merekod tarikh pemulangan buku.
 4. Kad pinjaman di simpan ditempat yang disediakan.
 • PEMULANGAN BUKU LEWAT TARIKH YANG DITETAPKAN
 1. Surat Peringatan akan dikeluarkan jika buku lewat dipulangkan melebihi tempoh pinjaman ditetapkan.
 2. Peminjam diberi masa selama 7 hari untuk memulangkan buku yang dipinjam.
 3. Sekiranya buku tidak dipulangkan dalam tempoh tersebut denda akan dikenakan kepada peminjam mengikut bilangan hari kelewatan buku dipulangkan. 
 • BUKU HILANG ATAU ROSAK 
 1. Peminjam bertanggungjawab membayar atau menggantikan buku yang hilang atau rosak.
 2. Buku yang hilang atau rosak mestilah dibuat bayaran mengikut harga pasaran.