Puan Norizan binti Jamsus
Pustakawan
 
Perpustakaan ZA'BA,
Kolej Profesional MARA Beranang
Lot 2333, Mukim Beranang
Jalan Kajang / Seremban
43700 Beranang, Selangor
 
No Tel: 03-87668935 / 6 ext 216 / 280
No Faxs  : 0387668940