KEMUDAHAN FASILITI
  • PC Open Area

Penggunaan online disediakan untuk kemudahan pelajar dan juga staf melayari internet.

 

  

 

  •  Kemudahan Bacaan Ringan

Pengguna disediakan dengan 4 judul akhbar harian tempatan yang terdiri daripada Berita Harian, Utusan, Star dan News Strait Time. Sebanyak 28 jenis majalah disediakan seperti majalah Solusi, i-Sihat, Chip, Al-Islam, Kosmik, Dewan dan sebagainya.

 

  

 

  • Mesin Fotokopi
Perpustakaan juga menyediakan kemudahan dan perkhidmatan ini untuk para pelajar.
 
 
  • Kemudahan Bilik Perbincangan
Perpustakaan juga menyediakan  bilik perbincangan untuk kegunaan guru dan pelajar.