Pusat sumber merupakan pusat ilmu yang menjadi sumber rujukan bagi para pelajar dan juga guru-guru Kolej MARA Kulim (KMK). Menggunakan slogan Piagam pelanggan KMK iaitu "Penjana Keunggulan Pendidikan", Pusat Sumber KMK menyediakan perkhidmatan dan kualiti yang baik kepada pelanggan kami seperti di bawah :

Kami berjanji dan cuba untuk menyediakan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami dengan:

  1. Memberi perkhidmatan yang terbaik dan kemudahan yang baik kepada semua pelanggan.
  2. Memastikan prasarana akademik mencukupi dan berada dalam keadaan yang sempurna.
  3. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.
  4. Memberi perkhidmatan dalam penyampaian maklumat dan kualiti dalam menyediakan perkhidmatan yang baik daripada semua sumber perpustakaan.
  5. Untuk menggalakan pelanggan untuk member cadangan mereka untuk meningkatkan perkhidmatan perpustakaan kami dan memberikan idea berdasarkan keserasian organisasi kami.
  6. Memberi kemudahan ruang dalam kondusif dan selesa bagi pelanggan untuk mengkaji dan rekreasi. Selesa bagi pelanggan untuk mengkaji dan rekreasi.