TEMPOH PINJAMAN BUKU

Semua pelajar dibenarkan untuk membuat pinjaman buku selama 2 minggu. Manakala tempoh pinjaman bagi kakitangan KKTM Kemaman di benarkan membuat pnjaman selama 4 minggu. Kelewatan tempoh pemulangan akan di kenakan tindakan denda mengikut panduan yang tersedia maklum. 

PEMULANGAN BUKU

Semua pelajar dikehendaki memulangkan buku yang dipinjam sebelum cuti peperiksaan akhir bermula. Pelajar yang gagal berbuat demikian akan menanggung denda seperti yang terkandung didalam Buku Panduan Perpustakaan. Selamat Maju Jaya dan Selamat Bercuti.

Harap Maklum