1. Meningkatkan mutu pengajaran pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah.
 
2. Menggalakkan  pelajar dan pensyarah menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran yang disediakan di pusat sumber perpustakaan.
 
3. Memupuk minat membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaaan maklumat secara sistematik.
 
4. Membantu pelajar dan pensyarah menghasilkan, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran
 
5. Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar
 
6. Melatih pelajar mengguna kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.