• Menyediakan perkhidmatan yang efisien, terkini dan mesra pengguna 
  • Menyediakan koleksi yang bermutu dan berkualiti 
  • Menyediakan prasarana yang lengkap dan sempurna