MISI
  • Perpustakaan IKM Johor Bahru bertekad menjadi sebuah perpustakaan yang menjadi penghubung utama antara rangkaian maklumat dengan pelanggan. Perpustakaan akan meningkatkan mutu perkhidmatan, prasarana dan teknologi yang terbaik supaya mewujudkan suasana keilmuan yang sihat dan memikat, dan seterusnya dapat dimanfaatkan oleh warga IKM khususnya dan masyarakat Malaysia amnya.
 
VISI 
  • Menjadikan Perpustakaan IKM Johor Bahru sebagai pusat maklumat yang lengkap dan berkualiti.