Rahayu Binti Mohamed
Pembantu Tadbir P/O
 
Institut Kemahiran MARA Johor Bahru
Jalan Taruka Off Jalan Datin Halimah
80990 Johor Bahru
Johor Darul Takzim
 
No Tel    : 07-237 0001 / 07-236 1129
No Faks : 07-236 4289
Email      : rahayu.mohamed@mara.gov.my